Uitzonderlijke werknemerservaringen beginnen met IT

Wanneer technologie op elk moment van de werkdag inwerkt, is IT evenzeer eigenaar van de werknemerservaring als HR. Geef eindgebruikers bevoegdheden en versterk je IT-team met slim gebruik van AI en automatisering.

De druk staat erop

Het draait niet alleen om optimalisatie van dienstverlening. Nu het grote opzeggen op handen is, zien bedrijven eindelijk de ervaring van werknemers als een waardestimulans voor hun bedrijf - en IT staat onder druk om te leveren.

Productieve ervaringen

In de Everywhere Workplace moet IT de werknemers productief houden, ongeacht van waar ze werken.

Gecontextualiseerde ervaringen

Werknemers verwachten naadloze toegang tot de tools op al hun apparaten, net als bij de apps die ze in hun persoonlijke leven gebruiken - en bovendien 24/7 toegang tot ondersteuning.

Veilige ervaringen

Werknemers willen het gemak van het gebruik van elk toestel - zowel zakelijk als privé - terwijl IT voor hun veiligheid zorgt.

Het is tijd voor IT om de leiding te nemen.

IT speelt een cruciale rol bij werknemerstevredenheid en -behoud.

Doe meer. Geef IT een boost.

Met uitzonderlijke werknemerservaringen als leidende ster en slim ingezette automatisering aan jouw kant, kan je IT team meer doen.

Creëer betere ervaringen.

Bezorg werknemers uitstekende ervaringen vanaf hun eerste dag, ongeacht of ze op kantoor zijn, op afstand werken of hybride zijn. Zorg voor consistente IT- en LOB-dienstverlening in de gehele onderneming en bewijs dat IT een betrouwbare partner is waar je op kunt bouwen.

Verbeter de responsiviteit en proactieve oplossingen.

Los problemen op voordat werknemers ze zelfs maar opmerken - met name repetitieve en alledaagse taken zoals correcties van browserprestaties. En voor problemen die niet zelf kunnen worden verholpen, gebruik je automatisering zoals virtuele assistenten of automatische aanbevelingen om problemen sneller op te lossen en de reactiesnelheid van de IT te verhogen.

Optimaliseer kosten en hulpmiddelen.

Doe meer met minder. Zelfherstel verbetert niet alleen de reactiesnelheid, het vermindert ook de kosten door een beter gebruik van de middelen. Blijf altijd op de hoogte met geavanceerde rapportage en dashboards.

Maak risico's zichtbaarder.

Begrijp en verminder de blootstelling aan risico's - zonder de werknemerservaring negatief te beïnvloeden. Beheer proactief risico's en waarborg naleving van het beleid zonder dat het ten koste gaat van productiviteit.

Verschuif naar links, verplaats de naald op het gebied van beleving

De "shift left" beweging vermindert de mate van interventie en specialisatie die bij het oplossen van een incident komt kijken. Het uiteindelijke doel: problemen opsporen en oplossen voordat er ook maar een mens - eindgebruiker of IT - aan te pas hoeft te komen.

Naarmate je vordert in je verschuiving naar links en overgaat van traditionele helpdesk, naar service management met automatisering, naar het pro-actief oplossen van problemen via automatisering, zul je de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en lovende kritieken van de medewerkers verdienen - ook van de IT-analisten die eindelijk hun tijd niet meer hoeven te verspillen aan het handmatig resetten van wachtwoorden.

Een stijgende curve doet meer dan de werknemers tevreden maken. De werknemerstevredenheid heeft een directe invloed op de productiviteit en het behoud van werknemers - dus je versterkt ook de winst.

Waar sta jij op de belevingscurve van werknemers?

En nog belangrijker - wat is er nodig om je naar het volgende niveau te brengen?

Je weet waarom. Je weet wat. Weet je ook hoe?

Servicemanagement oplossingen

Lever geweldige werknemerservaringen en bedrijfsresultaten.

Unified Endpoint Management oplossingen

Beheer en lever optimale ervaringen op alle soorten apparaten - overal.

Security Solutions

Bescherm je bedrijf met de hoogste barrière tegen bedreigingen die verkrijgbaar is.

Ivanti Neurons

Stel je team in staat om knelpunten op te lossen - voordat je ze ervaart.

We hoeven een eindgebruiker en zijn dag niet te onderbreken. We bieden een betere kwaliteit van leven. Als gemeenschapsbank zijn we daar trots op - dit is het soort gemeenschapservaring dat we aan medewerkers en klanten willen bieden. Het is wat we werkelijk hopen te bereiken voor onszelf en voor iedereen.

Zet de volgende stap

Ontdek hoe automatisering je dienstverlening kan versterken, de tijd van je team kan terugwinnen en ervoor kan zorgen dat werknemers van je gaan houden.