Ivanti Neurons for Zero Trust Access

Zero Trust Access voor de Everywhere Workplace

Gratis evaluatie

Zero Trust initiatieven kunnen pijnlijk lang duren. Als je die reis wilt versnellen en een andere aanpak wilt uitproberen, laten we dan bespreken of onze gratis begeleide evaluatie van 30 dagen ook voor jouw organisatie zal werken.

Overal beveiligde toegang

Zorg voor een consistent beveiligingsbeleid voor gebruikers, apparaten en toegang tot toepassingen. Dit zorgt ervoor dat netwerk micro-segmentatie gereed is om te reageren op slechte actoren.

Bedrijfsflexibiliteit versnellen

Start en stop veilig nieuwe cloud resources met voortdurend geverifieerde voorwaardelijke toegang. Beheer de toegang met een enkelvoudige client via toepassingstoegang en VPN.

Zero Trust – Op jouw snelheid

Werken aan Zero Trust Access met plaatsonafhankelijke afscherming vereist een flexibele aanpak. Elimineer revisies van netwerkarchitectuur terwijl je gebruikers, apparaten en toepassingen beveiligt ongeacht waar je bent.

Waarom Ivanti for Zero Trust Access?

Ivanti Neurons for Zero Trust Access gebruikt het web om een veilige verbinding van het apparaat naar een toepassing tot stand te brengen, waardoor bandbreedte en datakosten via gateways wegvallen terwijl voortdurend de gebruiker, hun apparaat, en toepassingen geverifieerd worden op basis van granulaire beperkingen.

Enkelvoudige client

Een enkelvoudige client voor het beheer van toegangsoplossingen. De meeste leveranciers hebben aparte clients voor VPN, software gateways en toegang.

Webgebaseerd

Gebruikt het web om een veilige verbinding te maken van het apparaat naar een toepassing, waardoor bandbreedte- en datakosten via gateways vervallen.

Granulaire veiligheid

Verifieer voortdurend gebruiker, apparaat en toepassing op basis van granulaire beperkingen.

Eenvoudige implementatie

Eenvoudiger om beleid voor granulaire toegang en voorwaardelijke toegang in te voeren.

Hulpmiddelen besparend

Vereist geen equipment rip en vervangt SaaS levering en named user.

Gegevensbescherming

Het besturingsvlak heeft nooit interactie met klantgegevens, waardoor gegevensbeschermingsrisico's geëlimineerd worden.

Kostenbesparend

Geen kosten voor aanvullende gateways of dataverkeer.

Neurons for Zero Trust Access demo's

Leer eenvoudig nZTA op te zetten en te gebruiken

Zero Trust Access gebruikerscasussen

Granulaire beleidshandhaving
Granulaire beleidshandhaving
  • Verhoog de veiligheid voor gebruikers op afstand
  • Verminder geprivilegieerde toegang tot apps, omgevingen, en gegevens
  • Krijg inzicht in zichtbaarheid en statistieken en gebruikersgedrag
  • Voortdurende verificatie en handhaving van apps, gebruikers, en apparaten
  • Granulaire beleidsregels helpen bij het afdwingen van HR toegangsbeleid rond overstappers, nieuwkomers, en vertrekkenden.
Vergroot de bedrijfsflexibiliteit
Vergroot de bedrijfsflexibiliteit
  • Vergroot de bedrijfsflexibiliteit door IT-levering veilig en snel te maken
  • Verlaag de kosten per gebruiker, en de kosten per dienst, terwijl je de productiviteit verhoogt
  • Verminder bandbreedtekosten en capaciteitsbeperkingen
Fusies en Overnames
Fusies en Overnames
  • Voeg gebruikerstoegang toe tot meerdere apps, of datacenters die bedrijfsintegratie loskoppelen van datacenterconsolidatie
  • Toegang tot omgevingen buiten toepassen is moeilijk te doen in het traditionele datacentermodel