Het is geen geheim dat IT-organisaties steeds complexere uitdagingen het hoofd moeten bieden. Uitbreiding van het aantal apparaten, verzoeken om toegang tot gegevens vanaf elke plek, het waarborgen van de veiligheid zowel op als buiten de organisatie.—En dit jaar is daar de grote verschuiving naar werken op afstand aan tegevoegd.IT-afdelingen hebben grote moeite om het hoofd boven water te houden. Naarmate zowel de menselijke als de budgettaire middelen over deze en andere uitdagingen versnipperd raken, rijst de vraag:

Hoe kan IT een kwalitatief hoogwaardige gebruikerservaring leveren?

Ze hebben behoefte aan een compleet beeld van het IT landschap dat ze overzien, met inzicht van alle activa en de staat van de beveiliging,om de kosten van de diensten en de activa die ze leveren te kunnen optimaliseren. De uitdaging van het navigeren door al deze complexe eisen wordt alleen maar groter door de noodzaak om een ervaring te leveren die hun gebruikers waarderen. 

Het antwoord: Ivanti Neurons

De organisaties die proberen deze steeds groeiende tegenwind aan te pakken door er meer mensen op te zetten, zullen de kans missen om een echt concurrentievoordeel te behalen. De enige manier waarop organisaties met deze complexiteit kunnen omgaan en erin kunnen uitblinken is door middel van hyper-automation, een term waar ik in mijn blog Hyper-Automation is uw nieuwste concurrentievoordeel in detail op zal ingaan.

Wat organisaties nodig hebben is de volgende generatie van ondersteuning die voortkomt uit automatisering. Automatisering is een term die al enkele tientallen jaren in organisaties wordt toegepast. Het is geëvolueerd van elementaire taakgebaseerde workflow-automatisering, naar mensgerichte automatisering met low-code tools om complexere systeemintegratie op te bouwen. In de afgelopen jaren hebben organisaties met behulp van automatisering kunnen communiceren met gebruikers door middel van spraakgestuurde AI en Virtual Assistants. 

En nu is hyper-automation de volgende stap. Gartner verwijst naar hyper-automation als "een set van procesontwerpen en -beslissingen voor bedrijven of IT-afdelingen, waarbij de omvang en de mate van automatisering een spectrum van technologieën omvat". Om dit te bereiken zijn er fundamentele elementen nodig om uw automatiseringsstrategie daadwerkelijk te versnellen tot hyper-automation:

  • Een krachtig detectievermogen om alle activa in uw omgeving te vinden
  • De mogelijkheid om intelligente en contextuele beslissingen te nemen bij het automatiseren
  • De juiste beschikbare integraties en acties om problemen op te lossen en te herstellen

Ontdekken en in overeenstemming brengen met Ivanti Neurons for Discovery

U kunt niet beheren waar u niets over weet. Ontdek alle apparaten van cloud tot edge met behulp van meerdere methoden zoals passieve en actieve opsporing. Het probleem is dat het niet ophoudt bij het ontdekken en binnenhalen van gegevens in één systeem.

In de huidige bedrijfsomgeving zijn er veel datasilo's en die silo's zijn met elkaar verbonden. Maar die verbindingen zijn niet altijd even duidelijk of gemakkelijk te maken. Ivanti Neurons for Discovery verzamelt gegevens uit meerdere databronnen, waarbij zowel actieve als passieve scantechnieken worden gebruikt om in alle hoeken te kunnen kijken. Ivanti Neurons verzamelt en reconcilieert gegevens en levert zo consistente en volledige gegevens onder corresponderende gegevensbronnen. Dit resulteert in een uitgebreid overzicht van gebruikers, endpoints en activa in uw organisatie. Een essentieel informatiepakket in uw hyper-automation journey

Detecteren en diagnosticeren door middel van Advanced Machine Learning met Ivanti Neurons

Als u eenmaal over die uitgebreide lijst van activa beschikt, samen met de reconciliatiegegevens om u een 360-graden overzicht van die activa te geven, hebt u de basis om problemen op te sporen zodra ze zich voordoen. Zelfs om problemen te voorspellen, voordat ze zich voordoen. Dit betekent het gebruik van bots om de gebruikerservaring voortdurend te monitoren. Inzicht te krijgen in de staat van het apparaat in real time. Beslissingen te nemen binnen de context van het apparaat, de gebruiker en de locatie. Machine learning levert een veel betere gebruikerservaring op, waarbij de gebruiker kan communiceren met de bot (die overuren maakt) om hem of haar een geweldige gebruikerservaring te bieden. Ivanti Neurons is dat autonome systeem, dat proactief en voorspelbaar problemen detecteert om zichzelf te herstellen, te beveiligen of zelf-service te bieden door middel van hyper-automation.

Herstellen en opschonen met lvanti Neurons for Healing

Het momentum richting autonome systemen zal de komende maanden en jaren aanhouden, waarbij systemen die een naadloze gebruikerservaring mogelijk maken, snel evolueren. Deze systemen maken gebruik van meer geavanceerde AI/ML, zoalsdeep learning en neurale netwerken die de reactie op incidenten snel en nauwkeurig automatiseren, voordat ze de gebruiker of de organisatie treffen. De huidige innovaties maken hyper-automation mogelijk om de service te verbeteren, waarbij problemen die doorgaans naar IT-specialisten zouden zijn doorgezet worden gedeëscaleerd dankzij de automatisering van bekende probleemoplossings tactieken. Hierdoor kunnen eerstelijns ondersteuningsanalisten de problemen die automatisering niet kon verhelpen oplossen met inzichten om uitdagingen aan te pakken. Het Ivanti Neurons for Healing hyper-automation platform geeft organisaties de kracht om die Mean-Time-to-Resolution-metriek te verbeteren en de tevredenheid van de gebruiker te vergroten.

Beschermen en prioriteren met Ivanti Neurons for Patch Intelligence

Gelijk aan de automatisering van de dienstverlening is de beveiliging. Hyper-automation versnelt de inspanningen om kwetsbaarheden te verhelpen,  waardoor ondernemingen dichter bij het 14-daagse SLA-doel komen. Cyberdreigingen nemen toe in zowel frequentie als omvang van de schade die ze kunnen aanrichten. SecOps-teams staan 24/7 paraat, maar de gegevens over bedreigingen zijn meer dan ze kunnen beheren en prioriteren om een optimale bescherming te behouden.

Ivanti Neurons for Patch Intelligence doet het werk van het beoordelen van het bedreigingsoppervlak van de organisatie, het identificeren van relevante kwetsbaarheden en het prioriteren van de toepassing van patches om risico's te minimaliseren. ML-algoritmen, zowel met als zonder toezicht, zijn de oplossing voor de uitdaging om onderzoek te doen, prioriteiten te stellen en bruikbare intelligentie te leveren waar beveiligingsteams sneller op kunnen reageren.

Wij zijn er van overtuigd dat, naarmate organisaties automatisering toepassen, de mogelijkheid om autonoom te ontdekken, te detecteren, te herstellen en te beveiligen een belangrijk voordeel zal hebben in de snelheid waarmee ze een dienst leveren, de nauwkeurigheid van die dienst, en de lagere kosten waarin diensten worden geleverd. Het Ivanti Neurons Hyper-Automation Platform brengt organisaties veel verder dan voorgaande verwachtingen op het gebied van workflow-automatisering, waarbij de complexe uitdagingen die het werk tegenwoordig en in de komende jaren beïnvloeden, worden aangepakt.